• صفحه اصلی
  • » نامه سرگشاده مسعود شفیعی، وکیل دادگستری؛ اعتراض به تضییقات طاقت‌فرسا و غیر‌قانو...

» مسعود شفیعی

نامه سرگشاده مسعود شفیعی، وکیل دادگستری؛ اعتراض به تضییقات طاقت‌فرسا و غیر‌قانونی

چرا حقوق اینجانب به عنوان یک وکیل مستقل بدون رعایت هیچ ضابطه قانونی پایمال می شود؟ و چراعملاً با ایجاد تضییقات خانوادگی، شخصی، حرفه ای و معیشتی، بنده را به مرز طاقت انسانی می کشاند؟ در قبال بسیاری از دادخواهی ها و نامه های سابقم و این نامه، برخی خودشان را به خواب می زنند و یا شیطنت خود را علیه من افزایش می دهند، اما خدا می داند دردل من جز آرزوی اجرای عدالت هیچ چیز نیست.