• صفحه اصلی
  • » اسامی کامل نوزده زندانی سیاسی آزاد شده از بند 350 زندان اوین...

» مسعود باباپور

اسامی کامل نوزده زندانی سیاسی آزاد شده از بند 350 زندان اوین

اسامی کامل نوزده زندانی آزادشده: عباس کاکایی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، امیرحسین کاظمی (عضو شاخه جوانان نهضت آزادی)، جواد ماه زاده (نویسنده و روزنامه‌نگار)، علیرضا مرادی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، آرمان رضاخانی (دانشجوی نخبه المپیادی رشته آی‌تی)، یاسر ترکمن (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)، حمزه باغبان (شهروند بازداشت‌شده در روز عاشورا)، سینا گلچین (دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز)، آبتین غفاری (هنرمند بازداشت‌شده در 21 بهمن 88)، ناصر عبدالحسينی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، رضا خادمی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، ايمان آذربان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا، محکوم به شش سال حبس)، مسعود باباپور (دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد گرمسار)، امیررضا (گلچين) عارفی (عضو انجمن پادشاهی، 15 سال حبس قطعی)، سامان نورانيان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا)، عبدالرحمان ماهوش (شهروند محکوم به 18 ماه حبس قطعی)، سعید رهبری، فتاح سبحانی (شهروند) و محسن جعفری (شهروند محکوم به سه سال حبس قطعی)

مخالفت با مرخصی مسعود باباپور ، فعال دانشجویی با وجود شرایط روحی نامناسب

به رغم اعتراض مسعود باباپور به رای دو سال حبس تعزیری صادره و عدم صدور قرار و نگهداری وی در زندان حکم وی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تایید شد و او باید دوران محکومیت خود را سپری کند.