• صفحه اصلی
  • » افزایش 138 درصدی مسافرت به خارج طی 4 سال گذشته...

» مسافرت های خارجی

افزایش 138 درصدی مسافرت به خارج طی 4 سال گذشته

در سال 84 بیش از یك میلیون و 162 هزار مسافر خارجی وارد كشور شدند كه این رقم در سال88 با 70 درصد رشد به یك میلیون و 977 هزار و 715 نفر بالغ شد.