» مسئول سیاست خارجی اروپا

متکی: پاسخ گروه وین آماده شد

وزیر خارجه با اشاره به دیدار با اشتون نماینده گروه 1+5 در کابل گفت: گفت‌و گوهای مختلفی در زمینه چگونگی پاسخ گروه وین انجام شد و در حال حاضر پاسخ گروه وین آماده شده است که به زودی منتقل خواهد شد.

دیدار منوچهر متکی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل

منوچهر متکی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل با هم دیدار کردند