• صفحه اصلی
  • » مرضیه برومند: انگار نه انگار انتخاباتی برگزار شده...

» مرضیه برومند

مرضیه برومند: انگار نه انگار انتخاباتی برگزار شده

«فشارها هر روز عرصه را به اکثریت مردم تنگ‌تر می‌کند و هر روز می‌بینیم که یک گروه اقلیتی چگونه سلیقه‌اش را به اکثریت مردم تحمیل می‌کند. انگار نه انگار انتخاباتی برگزار شده و مردم نظر و خواست‌شان را اعلام کرده‌اند و کسانی با رای همین مردم سر کار آمده‌اند تا خواسته‌های آنان را عملی کنند.»

مرضیه برومند خطاب به ضرغامی: دست هنرمندان را باز بگذارید، مردم سمت سریال های ترکیه ای رفته اند

وی ادامه داد: این سریال‌ها به شدت سطحی هستند و نه محتوای خوبی دارند و نه ساختار درستی. اگر شما مدیران تلویزیون به ما برنامه‌سازان اعتماد کنید و از ما حمایت کنید، خواهید دید که چطور مخاطبان به سمت تلویزیون داخلی سرازیر می‌شوند.

مرضیه برومند: نگران از دست رفتن اصول اخلاقی و انسانی هستم

من در «همه بچه‌های من» پرسوناژ پوراندخت را دارم که آدم فرهیخته‌ای است و ازدواج هم نکرده! از من می‌پرسیدند پوراندخت نماز نمی‌خواند؟ می‌گفتم خدا می‌داند. ریا نمی‌کند و جلوی جمع و دوربین نماز نمی‌خواند، ممکن است وقتی از اتاق بیرون می‌آمده نماز خوانده.