• صفحه اصلی
  • » مردم‌نامه ۳ تا ۵/ امید، اصلی‌ترین دستاورد یاران سبز...

» مردم نامه

مردم‌نامه ۳ تا ۵/ امید، اصلی‌ترین دستاورد یاران سبز

در آستانه هزارمین روز حصر خانگی همراهان مردم سبزاندیش کلمه در فراخوانی از مخاطبان دعوت کرده بود تا نامه‌ای خطاب به زهرا رهنورد یا میرحسین موسوی یا مهدی کروبی بنویسند و هر آنچه را که دوست دارد در این روزها با این همراهان و دوستان صادق خویش در میان بگذارد، بر کاغذی ثبت کنند. مخاطبان محترم می‌توانند نامه های خود را به نشانی info@kaleme.com ارسال کنند

مردم نامه ۲/ ای کاش بودید و سلام ما پنهانی نبود

در آستانه هزارمین روز حصر خانگی همراهان مردم سبزاندیش کلمه در فراخوانی از مخاطبان دعوت کرده بود تا نامه‌ای خطاب به زهرا رهنورد یا میرحسین موسوی یا مهدی کروبی بنویسند و هر آنچه را که دوست دارد در این روزها با این همراهان و دوستان صادق خویش در میان بگذارد، بر کاغذی ثبت کنند. مخاطبان محترم می‌توانند نامه های خود را به نشانی info@kaleme.com ارسال کنند

مردم‌نامه ۱/ برای مهدی کروبی: از امید برایت می‌نویسم

در آستانه هزارمین روز حصر خانگی همراهان مردم سبزاندیش کلمه در فراخوانی از مخاطبان دعوت کرده بود تا نامه‌ای خطاب به زهرا رهنورد یا میرحسین موسوی یا مهدی کروبی بنویسند و هر آنچه را که دوست دارد در این روزها با این همراهان و دوستان صادق خویش در میان بگذارد، بر کاغذی ثبت کنند. مخاطبان محترم می‌توانند نامه های خود را به نشانی info@kaleme.com ارسال کنند.

نامه هایی از مردم برای کروبی، رهنورد و میرحسین

این طرح دعوتی است برای همه! طرحی برای نامه‌نویسی خطاب به عزیزان محصور جنبش سبز، برای گفتگو و مفاهمه، برای تجدید پیمان، برای … شما نیز دعوتید، دعوتید که بنویسید و سخن بگویید، دعوتید که دغدغه‌های خود را مطرح کنید، و دعوتید که با میرحسین و رهنورد و کروبی سخن بگویید.