• صفحه اصلی
  • » احمدرضادستغیب: اگر کسی سخن از مردم‌سالاری بگوید به او انگ‌های مختلفی می‌زنند...

» مردم سالاری

احمدرضادستغیب: اگر کسی سخن از مردم‌سالاری بگوید به او انگ‌های مختلفی می‌زنند

احمدرضا دستغیب گفت:” امروز اگر کسی سخن از مردم‌سالاری بگوید به او انگ‌های مختلفی می‌زنند، اما کسی به سخنان اما‌م(ره) نمی‌تواند ایراد بگیرد. “