• صفحه اصلی
  • » مردمنامه۳۲/ نامه مادر شهید اعرابی به محصوران: با شما در راه حق و عدالت هم‌پیمانم...

» مردمنامه

مردمنامه۳۲/ نامه مادر شهید اعرابی به محصوران: با شما در راه حق و عدالت هم‌پیمانم

آری آقای مهندس و آقای کروبی و خواهرِ عزیز خانم رهنورد همیشه به یادِ مهربانیهایتان هستم و ایستادگی و مقاومتتان را می ستایم و همچنان حمایت خود را از شما دریغ نخواهم کرد. قسم به خونِ شهدا با شما هم پیمان خواهم بود و در راهی که همانا راهِ حق و عدالت است همانگونه که فرزندنم نیز به آن معتقد بوده، کوتاه نخواهم آمد.