• صفحه اصلی
  • » آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی مهابادی برگزار شد...

» مرتضی مهابادی

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی مهابادی برگزار شد

هم‌اکنون پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه نخستین می‌باشد که دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته به انشا و اعلام آن مبادرت نماید.