• صفحه اصلی
  • » یک کارشناس آموزشی: بسیاری از مدارس با یک رایانه در کل مدرسه، عنوان هوشمندسازی را گر...

» مدرسه هوشمند

یک کارشناس آموزشی: بسیاری از مدارس با یک رایانه در کل مدرسه، عنوان هوشمندسازی را گرفته اند

یک کارشناس مسائل آموزشی با انتقاد از روند هوشمندسازی مدارس گفت: وزیر آموزش و پرورش در حالی صحبت از موفقیت های وزارتخانه اش درباره هوشمندسازی مدارس می کند که بسیاری از مدارس تنها با داشتن یک دستگاه رایانه در کل مدرسه عنوان هوشمندسازی را گرفته اند.