• صفحه اصلی
  • » تجمع اعتراضی دانش‌آموزان به تبدیل مدرسه ماندگار مروی به پاساژ تجاری...

» مدرسه مروی

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان به تبدیل مدرسه ماندگار مروی به پاساژ تجاری

تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه ماندگار مروی به همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به تبدیل این مدرسه به پاساژ تجاری،‌در مقابل مجلس تجمع کردند.

شورای شهر تهران خواستار شد؛ از هرگونه تخریب و تجدید بنای مدرسه مروی خودداری شود

مسجدجامعی هشدار داده است، اگر این اتفاق نامبارك بیافتد شاید دیگر نتوان آب رفته را به جوی باز گرداند و آیندگان هم ما را به این خاطر نخواهند بخشید. لذا با توجه به وظایف شورای اسلامی شهر تهران در حفظ سرمایه های مادی و معنوی شهر و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی و حفظ آثار ارزشمند ضروری است به هر نحو ممكن از طریق مذاكره با بخش‌های ذیربط در دولت جمهوری اسلامی مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی تخریب و تصرف این مجموعه متوقف شده، و از شهرداری تهران خواسته شود كه برابر مقررات مربوط به حفظ آثار تاریخی و حریم آن‌ها از هر گونه دست‌اندازی در این فضاها جلوگیری نماید.