• صفحه اصلی
  • » سیدحسن خمینی: از مرحوم طالقانی بیاموزیم که دست در دست هم باشیم...

» محمود طالقانی

سیدحسن خمینی: از مرحوم طالقانی بیاموزیم که دست در دست هم باشیم

مرحوم طالقانی یک ویژگی بسیار مهم دارند که برای امروز ما بسیار درس‌آموز است؛ ایشان هم در رفتار هم در اندیشه، یک چتر گشاده بود. شاید بسیاری افراد فکر کنند هرکس ایشان را قبول دارد همفکر اوست، در صورتی که تقکر ایشان مشخص است. آیت‌الله طالقانی یک فقیه زبردست شیعه است و هرکس تفسیر قرآن و سایر آثار ایشان را مطالعه کند متوجه می‌شود که صاحب یک اندیشه نظام‌مند در حوزه فقه است. اما او این حق را برای دیگران قائل بود که در چارچوب اصول مسلم این اندیشه، ابراز نظر کنند و همین امر یاد ایشان را برای ما زنده نگه می‌دارد.