• صفحه اصلی
  • » محمد قوچانی: مذاکره هم مشکل “هم میهن” را حل نکرد...

» محمد قوچانی

محمد قوچانی: مذاکره هم مشکل “هم میهن” را حل نکرد

قرار بود رییس کل دادگستری استان تهران در مذاکره با دادستان تهران، مشکل روزنامه هم میهن برای انتشار مجدد را حل کند اما سردبیر این روزنامه می گوید از این مذاکره نتیجه مثبت حاصل نشده است.

روحانی مرسی نیست

نه ايران، مصر است و نه روحاني،‌ مُرسي! روحاني در مسير استفاده از اقتدار قانوني خود راه اعتدال را در پيش گرفته است مبادا اصول‌گرايي همچنان با افراط‌گرايي برابر تلقي شود. مبادا اكثريت در دام اقليت بيفتد.

دوم خردادِ دوم

ما داراي دو جبهه اصولگرا / اصلاح‌طلب هستيم. راه سومي وجود ندارد اما مي‌توان در درون هر يك از اين دو راه، مسير تازه‌‌اي باز كرد. متأسفانه رشد تفكر نظامي‌گري در درون جبهه اصولگرايي آن را از ماهيت محافظه‌كارانه و ميانه‌روانه خود دور كرد اما رشد تفكر اعتدال‌گرايي در درون جبهه اصلاح‌طلبي آن را از راديكاليسم و چپ روي دور ساخته است. دوگانه «خاتمي – هاشمي» را مي‌توان در چهار سال آينده با مشاركت حسن روحاني به مثلث تحول‌خواهي بدل كرد. روحاني گرچه رئيس‌جمهور همه ايرانيان است اما نبايد از تحزب غفلت كند و سازمان سياسي اعتدال‌گرايي را در درون جبهه تحول‌خواهي مستقر كند.