• صفحه اصلی
  • » فیلم/ نجفی: به خانواده آسیب دیدگان سال 88 سرزدم، نمایندگان باید می رفتند که نرفتند...

» محمد علی نجفی

فیلم/ نجفی: به خانواده آسیب دیدگان سال 88 سرزدم، نمایندگان باید می رفتند که نرفتند

بنده به عنوان عضو شورای شهر، بر اساس مصوبه این شورا، با عده‌ای دیگر، سر زدیم به خانواده‌هایی که خسارت و لطمه دیدند و زنی که شوهرش را به ناحق از دست داده؛ این زن را اگر ما کمک نکنیم و احساس نکند پناهگاهش همین نظام است به دامن رسانه‌های بیگانه می‌روند. این کار را شما باید به عنوان نماینده تهران میکردید. ما گزارش این دیدارها را به هبری و شورای امنیت ملی دادیم. حالا ما بدهکاریم؟