• صفحه اصلی
  • » محمدعلی نجفی: برخی جریانات سیاسی، همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را به نفع...

» محمد علی نجفی، انتخابات

محمدعلی نجفی: برخی جریانات سیاسی، همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را به نفع خود می دانند

انتخابات ریاست جمهوری سیاسی و ملی است و همزمانی با انتخابات شورا‌ها که اجتماعی و منطقه‌ای است، غیر منطقی است با این حال تلاش‌هایی که برای تغییر زمان انتخابات شورا‌ها می‌شود، قطعا بی‌تاثیر است.