• صفحه اصلی
  • » فیلمبردار مصاحبه با آیت الله العظمی منتظری آزاد شد...

» محمد علی شیرازی

فیلمبردار مصاحبه با آیت الله العظمی منتظری آزاد شد

حمد علی شیرزادی که در جریان مصاحبه عماد باقی با آیت الله العظمی منتظری تصویر بردار گفت گو بوده است از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.