• صفحه اصلی
  • » روايت زم از پديده دروغ‌گويي، بي‌حجابي، شيوه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر و سينم...

» محمد علی زم

روايت زم از پديده دروغ‌گويي، بي‌حجابي، شيوه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر و سينماي دفاع مقدس

بداخلاقي در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي موجب گسترش پديده‌هاي قبيحي چون دروغ، تهمت، آبروبري و سرقت شده اما هيچ هميتي در جلوگيري از اين پديده‌هاي ضداخلاقي در جامعه وجود ندارد.