• صفحه اصلی
  • » افشاگری علیه رامین: اختصاص یارانه به روزنامه‌ای که چاپ نمی‌شد...

» محمد علی رامین

افشاگری علیه رامین: اختصاص یارانه به روزنامه‌ای که چاپ نمی‌شد

در مقاله خوشوقت اختصاص 40 درصد یارانه مطبوعاتی به پنج روزنامه همسو سبب سیه روزی بخش های قابل توجهی از رکن چهارم دموکراسی در کشور عنوان شده و همچنین از کمک 130 میلیون تومانی وزارت ارشاد به روزنامه ای در شمال کشور خبر داده است.

اولین درخواست منتخب مدیران مطبوعات از وزیر ارشاد: رامین را برکنار کنید

حسین انتظامی که به عنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات برگزیده شد، بلافاصله از حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست به دلیل نارضایتی مدیران مسئول مطبوعات و روزنامه نگاران از عملکرد محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، تغییر این معاونت در دستور کار قرار گیرد.

غرفه نشریه آیین در نمایشگاه مطبوعات هم تحمل نشد

غرفه نشریه آیین در نمایشگاه مطبوعات به دستور رامین و با حضور وی تعطیل شد. در روزهای اخیر، برخی سایتهای مدعی اصول با اشاره به نزدیکی این نشریه به جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار برخورد با آن در نمایشگاه مطبوعات شده بودند.

رامین: ما فقط رسانه های صهیونیستی را تحریم کردیم

محمد علی رامین در دومین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه وزیر ارشاد عنوان کرده چیدمان غرفه ها با تصمیم معاونت مطبوعاتی بوده است و ربطی به وی ندارد، تصریح کرد این مسئولیت همواره با معاون مطبوعاتی بوده است.

رامین: شما غلط کردید! + صوت

محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در یک برنامه زنده رادیویی در رادیو گفتگو با حضور محمد تقی رهبری نماینده مردم اصفهان در مجلس، خطاب به مجری برنامه که از وی درباره اظهاراتش درباره روحانیت و مساجد سوال کرد، به تندی گفت: قبل از پاسخ به سلام شما باید بگویم شما چرا این اراجیف را مطرح می کنید. شما غلط می کنی که اینها را مطرح می کنی.

محمد علی رامین: به من گیر ندهید!

رامین گفت: نمی‌دانم چگونه است در این کشور نزدیک به 120 معاون وزیر وجود دارد ولی همگان روی من حساس هستند.

محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برکنار شد

هنوز درباره علت اصلی این تغییر در وزارت ارشاد خبری منتشر نشده است اما معاون جدید مطبوعاتی پیش از این مدیرکلی امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه خود دارد.

معاون مطبوعاتی ارشاد از راه‌اندازی پایگاه اعمال نظارت عمومی بر رسانه‌ها خبرداد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به کارکردهای نظارتی رسانه‌ها در همه امور به عنوان “چشم بینای جامعه” در عین حال بر لزوم نظارت بر خود آنها (رسانه‌ها) تاکید کرد و اظهار عقیده کرد: باید اوضاع به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ عنصر نامطلوبی نتواند فضای پاک و اعتماد‌آفرین رسانه‌ها را مورد خدشه و سوءاستفاده خود قرار دهد.