• صفحه اصلی
  • » محرومیت محمد ضیمران و احسان شریعتی از تدریس در دانشگاه...

» محمد ضیمران

محرومیت محمد ضیمران و احسان شریعتی از تدریس در دانشگاه

در ادامه سیاست های حذفی دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها، کلاس های درس چند تن از استادان مدعو دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات از جمله محمد ضیمران و احسان شریعتی برای ترم تحصیلی آینده تعطیل شده است.