» محمد سلطانی فر

دولت و شبکه های اجتماعی

وزراي دكتر روحاني اقدام به راه‌اندازي صفحات شخصي در دنياي مجازي از جمله سايت فيس‌بوك كرده‌اند كه اين اقدام واكنش‌هاي مختلفي در پي داشته است اما اين ارتباط مستقيم كه بين مردم و دولتمردان به وجود آمده، مي‌تواند جايگاه دولت را در ايران نسبت به گذشته تغيير دهد؛ اين ارتباط دوسويه مي‌تواند دولت را پاسخگوتر كند.

“یک شبکه خصوصی داخلی نداریم ولی همه گروه‌های سیاسی افغانی در افغانستان شبکه‌ماهواره‌ای دارند”

در سال قبل که به افغانستان رفتم 27 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در افغانستان وجود داشت و امروز نیز دارند در افغانستان فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر جنگ کاتیوشا جای خودش را به جنگ شبکه‌های ماهواره‌ای در افغانستان داده است. زمانی که هر یک برای پیروزی سعی می‌کرد یاران طرف مقابل را بکشند تا شکست بخورند امروز سعی دارند مخاطب دیگری را جذب کنند تا به این نحو طرف مقابل را شکست دهند.