• صفحه اصلی
  • » انتقال محمد دانایی و جواد ابوعلی دو فعال سبز، به زندان بهبهان...

» محمد دانایی

انتقال محمد دانایی و جواد ابوعلی دو فعال سبز، به زندان بهبهان

محمد دانایی و جواد ابوعلی دو فعال سبز بهبهانی، هفته گذشته و پس از تحمل بیش از سه هفته انفرادی و فشارهای روحی و جسمی و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، در حالی به زندان بهبهان منتقل شدند که به گقته دیگر زندانیان آثار شکنجه های روحی و جسمی در هر دو فعال سبز خوزستانی کاملا مشهود بوده است.