• صفحه اصلی
  • » نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس: وزارت راه به 87 درصد وظایفش عمل نکرده است...

» محمدرضا ملکشاهی راد

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس: وزارت راه به 87 درصد وظایفش عمل نکرده است

تنها 13 درصد تکالیف وزارت راه در برنامه چهارم توسعه محقق شده است. توسعه نیافتن خطوط ریلی و کم توجهی امروز به این موضوع یکی از مهمترین مشکلات آینده کشور ما را رقم خواهد زد.