• صفحه اصلی
  • » محمدرضا مدحی در بند 240 زندان اوین است...

» محمدرضا مدحی

محمدرضا مدحی در بند 240 زندان اوین است

در حالی که برخی خبرگزاری ها از انتقال محمدرضا مدحی به بند 350 زندان اوین خبر داده بودند، اخبار رسیده حاکی از نادرستی این خبر است و وی در بند 240 نگهداری می شود.