» محمدرضا ظفرقندی

استقلال دانشگاه‌ها در حاشیه

اما متاسفانه در رابطه با این مساله ما شاهد جلب رضایت و دریافت نظرات از سوی اعضای هیات علمی نبوده‌ایم. همچنین نکته حایز اهمیت دیگر این است که در رابطه با این ادغام و انحلال ادغام هیچ‌کس پاسخگو نیست. مسوولان امروز باید پاسخ دهند که چرا این ادغام صورت گرفت. اگر نتایج مثبت داشت چرا ادامه پیدا نکرد و اگر نتایج منفی به بار آورد چرا از همان ابتدا انجام شد و هزینه‌هایی را تحمیل کرد. همه اینها نشان‌دهنده این است که دغدغه‌های علمی برای پیشبرد اهداف آموزش پزشکی و نیازهای مردم برای دریافت خدمات درمانی از سوی تصمیم‌گیران در این ادغام و انحلال ادغام نقشی نداشته است.

ادعای اولین پیوند دست به سرپرستی دکتر ولایتی؛ اخلاق پزشکی و صداقت علمی

نچه حرفه پزشکی را در قالب یکی از حرفه‌های مقدس و مورداعتماد و وثوق مردم درآورده است علاوه بر جنبه‌های علمی، رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در این رشته است. یقینا انتشار اخبار تبلیغاتی و بهره‌برداری‌های سیاسی و غیرسیاسی از این حرفه باعث نزول اعتبار و سقوط جایگاه این شغل شریف خواهد شد و آسیب جدی در روابط متقابل مردم و جامعه پزشکی ایجاد خواهد کرد.

انتخابات نظام پزشکی یا مهندسی نظام انتخابات

رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی با واکنش های وسیع و متفاوت جامعه پزشکی و مسئولین کشوری از یک سو و چالش جدی بر سر مقبولیت و مشروعیت این انتخابات مواجه شده است. جناب آقای خاتمی از این نگرش محدودکننده انتقاد کرده و رد صلاحیت های غیرقانونی و سلیقه ای بسیاری از چهره های شاخص جامعه پزشکی را مغایر با منافع و مصالح کشور و آزادی های مصرح در قانون اساسی عنوان کرده است.