• صفحه اصلی
  • » ریحانه رجبی به دادستان تهران: یک لحظه خودتان را جای پدرم بگذارید...

» محمدرضا رجبی

ریحانه رجبی به دادستان تهران: یک لحظه خودتان را جای پدرم بگذارید

آقاي دادستان! فقط چند دقيقه خودتان را به جاي پدرم و ما را به جاي فرزندان خود بگذاريد. چه احساسي پيدا مي كنيد؟ مطمئن هستم اگر واقعا خودتان را به جاي ما بگذاريد دلتان مي خواهد به ما كمك كنيد و براي چند روزي هم كه شده دلتنگي هاي ما را كاهش دهيد. پس اجازه بدهيد پدرم چند روزي هم كه شده به مرخصي بيايد .

فرزندمحمدرضا رجبی: به پاس سالها جنگیدن،تو را با دارو در انفرادی تسکین می دهند

می دانم سالهاست از فشار روزهای سخت جانبازی با قرص آرام بخش دمی می آسودی وحالا چه دارویی درد تو را بعد از ۳۵۰ روز اسارت که ۷۰ روز آن را در انفرادی گذرانده ای (به پاس سالها جنگیدن در جبهه وخدمت در راه سازندگی کشورت ) تسکین می دهد؟ می دانم هیچ مسکنی به جز یاد خدا و دعای مادر دلشکسته وعزیزان و دوستانت آرامت نمی کند.

11 ماه از حبس محمد رضا رجبی ،منشی ویژه هاشمی رفسنجانی گذشت

بی عدالتی در خصوص محمدرضا رجبی تا بدانجا پیش رفت که علیرغم فوت پدر او درآذرماه سال گذشته از اعطای مرخصی به وی جهت شرکت در مراسم ترحیم پدرش نیز خودداری شد و تاکنون نیز علیرغم گذشت 11 ماه از حبس وی از اعطای مرخصی به این عنصر انقلابی ممانعت به عمل می آید.