• صفحه اصلی
  • » پیش‌بینی رئیس سابق اتاق بازرگانی: تعطیلی وسیع بنگاههای اقتصادی و تشدید هرج و مرج ا...

» محمدرضا بهزادیان

پیش‌بینی رئیس سابق اتاق بازرگانی: تعطیلی وسیع بنگاههای اقتصادی و تشدید هرج و مرج اقتصادی

هر زمان دولت با اعمال برخوردهای تعزیراتی سعی در کنترل بازار داشته، به واسطه فسادی که در ارکان اداری دارد، گرانی و تخلف در بازار تشدید شده است. ادامه روند کنونی و گرانی ها، منجر به تعطیلی وسیع بنگاه های اقتصادی و تشدید هرج و مرج اقتصادی در کشور می شود. تداوم گرانی ها و رکود تورمی در کشور، چالشی جدی برای دولت های بعدی ایجاد خواهد کرد که برای خروج از آن باید چندین سال زمان و هزینه صرف شده تا اقتصاد به حالت تعادلی بازگردد.

تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده است

اگر به سيماي مبادلات مردم و گرفتاري‌هاي اقتصادي صنايع و غيره دقت شود بيانگر فلج شدن اقتصاد كشور است ولي آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه اين فلج‌شدگي جدي‌تر شود. سؤالي كه مطرح است، اين است كه اگر آنها احساس كردند كه در فلج كردن روند زندگي در ايران موفق شدند و ايران به مذاكرات بازگشت، آيا مي‌پذيرند سر ميز مذاكره و در شرايط يكسان با ايران صحبت كنند؟ و يا براي از پا درآوردن ايران راه خود را ادامه خواهند داد؟