• صفحه اصلی
  • » 75 درصد کاهش تولید محصولات لبنی، حاصل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم...

» محصولات لبنی

75 درصد کاهش تولید محصولات لبنی، حاصل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم

سال گذشته سرانه مصرف شیرخام برای هر نفر در کشور بیش از 80 لیتر بوده که هم اکنون به دلیل کاهش مصرف این رقم به کمتر از 60 لیتر در سال رسیده است. به طور قطع کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سلامت جامعه وارد کند.