• صفحه اصلی
  • » نماینده سازمان جهانی بهداشت: قیمت و مالیات محصولات دخانی در ایران پایین است...

» محصولات دخانی

نماینده سازمان جهانی بهداشت: قیمت و مالیات محصولات دخانی در ایران پایین است

نماینده سازمان جهانی بهداشت درایران یكی از چالش‌های اصلی مصرف دخانیات در ایران را گسترش استفاده از قلیان در بین خانواده‌ها و جوانان برای پركردن اوقات فراغت در مكان‌های عمومی عنوان كرد.