• صفحه اصلی
  • » انتقاد محسن کوهکن از بی اخلاقی برخی نمایندگان فراکسیون اکثریت...

» محسن کوهکن

انتقاد محسن کوهکن از بی اخلاقی برخی نمایندگان فراکسیون اکثریت

اینكه فردی در فراكسیون از دیگران بخواهد به فردی كه برای ریاست مورد توافق اكثریت قرار گرفته، رأی ندهند، سابقه نداشته است.