• صفحه اصلی
  • » مرخصی درمانی محبوبه کرمی پس از یکسال حبس...

» محبوبه کرمی

مرخصی درمانی محبوبه کرمی پس از یکسال حبس

این عضو کمپین یک ملیون امضا و از اعضای جبهه مشارکت در اسفند سال ۸۸ بازداشت شد و تحت فشار برای مصاحبه قرار گرفت.

احضار محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان برای اجرای حکم سه سال حبس

کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم و پیش از آن در دادگاه بدوی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دیدار فعالان کمپین یک میلیون امضا با محبوبه کرمی

جمعی از فعالان کمپین یک میلیون امضا، بعد از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به دیدار محبوبه کرمی، فعال زنان و حقوق بشر رفتند. محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضا، در شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.

محکومیت محبوبه کرمی به سه سال حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر

محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضا، در شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به وکیل وی، محمد شریف، ابلاغ شده است.

محبوبه کرمی با تودیع وثیقه 500 میلیون تومان آزاد شد

محبوبه کرمی در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی برای پنجمین بار دستگیر و روانه بند ۲ الف سپاه شد.

محبوبه کرمی هفتم تیرماه محاکمه می شود

محبوبه کرمی از حال روحی و جسمی مساعدی برخوردار نیست و ادامه نگهداری وی در زندان نگران کننده است. این امر را جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز در ملاقاتی که برادر محبوبه با وی داشته، تایید کرده و از حال روحی نامناسب محبوبه سخن گفته است.