• صفحه اصلی
  • » محکومیت مجید پاشایی، فعال دانشجویی به دو سال حبس تعزیری...

» مجید پاشایی

محکومیت مجید پاشایی، فعال دانشجویی به دو سال حبس تعزیری

بنا بر این گزارش اتهامات مجید پاشایی تبلیغ علیه نظام واجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور عنوان شده است.