• صفحه اصلی
  • » احزاب نشریه و روزنامه منتشر می کنند...

» مجوز نشریه

احزاب نشریه و روزنامه منتشر می کنند

در حالی که احزاب رسمی کشور برای ادامه فعالیت خود با مشکل رو به رو هستند، رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس از تصویب حق انتشار روزنامه و نشریه برای احزاب در کمیسیون متبوعش خبر داد.