• صفحه اصلی
  • » تذکر 10 نماینده اصلاح​طلب به وزیر بازرگانی: در انتخابات صنفی دخالت غیرقانونی نکنید...

» مجمع امور صنفی

تذکر 10 نماینده اصلاح​طلب به وزیر بازرگانی: در انتخابات صنفی دخالت غیرقانونی نکنید

ده نماینده اصلاح​طلب مجلس در یک تذکر جمعی به وزیر بازرگانی، به مهدی غضنفری درباره مداخلات غیرقانونی در انتخابات اتحادیه​های صنفی هشدار دادند.

یادگاری رییس جهاددانشگاهی شد

محمد حسین یادگاری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس بر اساس تصمیمات اتخاذ شده به عنوان رئیس جدید جهاددانشگاهی انتخاب شد.