• صفحه اصلی
  • » فرزند شهید مطهری: تفکر افراطی، سطحی‌نگری، جمود فکری و تحجر از دردهای جامعه ماست...

» مجتبی مطهری

فرزند شهید مطهری: تفکر افراطی، سطحی‌نگری، جمود فکری و تحجر از دردهای جامعه ماست

متاسفانه یکسری افراد هستند که عقلانیت را حذف کرده و در بیشتر موارد به ویژه در مسائل مربوط به سیاست، فرهنگ و هنر اینگونه فکر می کنند و چنین تفکری خیلی به جامعه صدمه می زند. با توجه به اینکه چنین تفکری امروزه در جامعه ما رسوخ کرده باید سعی خود را در جهت مبارزه هرچه بیشتر با آن به کار بگیریم و اجازه ندهیم تفکر تحجرگونه زمینه ای برای بروز جریان هایی چون داعش را فراهم آورد

روشنفکری و دین

مثلا از لیبرالیزم برخی نکاتش را که از نظر جهان بینی توحیدی، مقبول بوده، گرفته‌ایم، همچنان که از سوسیالیزم بحث عدالت اش را، چون خود اسلام برپایه عدل و قسط است و همه پیامبران بر آن تاکید کرده‌اند: انا ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. یعنی پیامبران برای قسط آمدند. حالا سوال این است که این عدل و قسط چگونه تحقق یافته است؟ قسط در سیستم‌های سوسیال دموکراسی و عدل در مدیریت لیبرال تجربه شده است و هریک در تحقق عدالت اقتصادی یا حقوقی دستاوردها و توفیق‌هایی داشته‌اند. پس بقول آقای مطهری می توان از این تجارب استفاده کرد. اما باید بدانیم که کدام بخش این با اسلام هماهنگ است و کدام بخش تعارض دارد. در این زمینه شریعتی می‌گفت که باید تطبیقی بیاندیشیم نه انطباقی. انطباقی همانی است که ایشان گفتند. اینست که ما ایدئولوژی‌های جدید یا قدیم را بگیریم و بر آن رنگ و لعابی اسلامی بزنیم. اما تطبیقی یا سنجشی اینست که اول، از نظر متدولوژیک حوزه‌ها را تفکیک کنیم و سپس از عناصر همسو بهره‌گیری.