• صفحه اصلی
  • » طرح موضوعات “محرمانه” در ستاد مبارزه با مفاسد...

» مبارزه با مفاسد اقتصادی

طرح موضوعات “محرمانه” در ستاد مبارزه با مفاسد

بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شده است که بانک مرکزی به هیچ وجه اجازه ندهد که در مبادلات بانکی تخلفاتی به وجود آید.

انتقاد عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بانک مرکزی

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود بعنوان یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی، جعل و زد و بند، مورد ظن می باشد؛ اما بدلیل دستور نهادها و مقامات فراقانونی کشور، علیرغم وعده های رئیس قوه قضاییه و تاکید نمایندگان مجلس، اَحَدی پرونده وی را مورد رسیدگی قرار نداده است.