• صفحه اصلی
  • » کاریکاتور اقتدار در مانورهای بی‌اعتبار...

» مانور اقتدار

کاریکاتور اقتدار در مانورهای بی‌اعتبار

تلاش برای شکستن جنبش سبز در بیرون زندان‌ها با امثال این مانور اقتدار، ادامه تلاش برای شکستن پایمردی‌های آزادگان جنبش سبز در زندان‌هاست، کما اینکه در شیوه‌ها و ابزارها هم مشترک است. اشتراکی که از همان اشتراک در نگاه و ذهنیت می‌آید.