• صفحه اصلی
  • » كشته شدن كارگری بر اثر سقوط از آسانسور...

» مادران آمریکایی

كشته شدن كارگری بر اثر سقوط از آسانسور

كارگری در كرمانشاه بر اثر سقوط از آسانسور جان خود را از دست داد.

آن رافت اسلامی که فقط شامل حال خارجی ها می شود

اينكه چرا رأفت اسلامي هميشه شامل حال خارجي ها مي‌شود و هيچ گاه شامل حال فرزندان ايران اسلامي نمي‌گردد سوالي است كه همچون خوره روح هر ايراني آزاده پي را مي‌كاهد/ از جمله مواردي كه باز حقارت مضاعف بر جانم انداخت و غرورم را شكست، سخنرانی در سازمان ملل براي صندليهاي خالي درباره فرهنگ پيامبران، صلح، عدالت، مديريت جهاني، رأفت اسلامي، حقوق مردم فلسطين بود كه حتي هيأت نمايندگي فلسطين هم حاضر به شنيدن آن نشدند.