• صفحه اصلی
  • » یک استاد دانشگاه: نمی توانند پاسخ معترضان لایحه حمایت خانواده را هم با چماق، باتوم ...

» لایحه حمایت خانواده

یک استاد دانشگاه: نمی توانند پاسخ معترضان لایحه حمایت خانواده را هم با چماق، باتوم و گلوله بدهند

من به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم بدانم که شما برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی چه کرده اید! در گیرودار تغییرو تحولات مهم حدود سه سال پیش لایحه ای به نام لایحه حمایت خانواده به مجلس آورده شد که این لایحه واکنش های فراوان و نگرانی های جدی بسیاری را برانگیخت.