• صفحه اصلی
  • » یک عضو تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست: براساس واقعیت تصمیم گرفتیم...

» لایحه حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست

یک عضو تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست: براساس واقعیت تصمیم گرفتیم

حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی از جمله کسانی است که از ۲۰ سال گذشته تا امروز در جریان امور قانونگذاری و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست حضور داشته. تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که این روزها در انتظار تایید شورای نگهبان است در هفته‌های گذشته مورد انتقاد فعالان و کارشناسان حوزه حقوق زنان و کودکان قرار گرفته. براساس این ماده، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است مگر آن‌که دادگاه صالح آن را تایید کند.