• صفحه اصلی
  • » لایحه اصلاح قانون بودجه 92 تقدیم مجلس شد/ مخالفت مجلس با فوریت لایحه...

» لایحه اصلاح قانون بودجه 92

لایحه اصلاح قانون بودجه 92 تقدیم مجلس شد/ مخالفت مجلس با فوریت لایحه

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.