• صفحه اصلی
  • » انصار حزب الله کرمانشاه: از مسئولین ناامید شدیم؛ خودمان مانع از برگزاری کنسرت سراج...

» كرمانشاه

انصار حزب الله کرمانشاه: از مسئولین ناامید شدیم؛ خودمان مانع از برگزاری کنسرت سراج شدیم!

به دلیل بی توجهی مسئولان به هشدارهای حزب الله و ناامیدی از اقدام آنان، پس از اتمام حجت، به بند “م” وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی عمل نموده و مانع برگزاری كنسرت شده‌ایم و به این راه ادامه خواهیم داد.