• صفحه اصلی
  • » بودجه تنها كفاف بیمه نیمی از كارگران ساختمانی را می‌دهد...

» كارگران

بودجه تنها كفاف بیمه نیمی از كارگران ساختمانی را می‌دهد

رئیس كانون انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی كشور از مصوبه‌ روز گذشته‌ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 9 هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی انتقاد كرد و این مبلغ را برای بیمه كردن یك و نیم میلیون كارگر ساختمانی واجد شرایط، كافی ندانست.