• صفحه اصلی
  • » محسنی اژه ای: باید نگاه مجرمانه مان را تغییر دهیم...

» قوه قضایی

محسنی اژه ای: باید نگاه مجرمانه مان را تغییر دهیم

محسنی اژه ای گفته است که ما باید تلاش کنیم که هر مسئله‌ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم. یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.ما می‌توانیم از طریق مکانیزم‌های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت‌های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.