• صفحه اصلی
  • » هشدار درباره کاهش سن مصرف دخانیات در کشور به 10 سال...

» قلیان

هشدار درباره کاهش سن مصرف دخانیات در کشور به 10 سال

سن مصرف دخانیات از 14 سال به 10 سال رسیده و متاسفانه مصرف دخانیات بویژه در نوجوانان و جوانان که دانشجو هستند و یا در مقطع دبیرستان تحصیل می‌کنند افزایش یافته است.

مصرف قلیان، خطر سرطان را 20 برابر افزایش می دهد

آب موجود در شیشه قلیان، نه تنها نقش تصفیه کننده ندارد و مفید نیست بلکه با مرطوب ساختن دود آن، باعث جذب بیشتر و ماندگاری زیاد آن در ریه‌های می شود.