• صفحه اصلی
  • » سردار علایی: با پذیرش قطعنامه ستاره صدام افول کرد...

» قطعنامه 598

سردار علایی: با پذیرش قطعنامه ستاره صدام افول کرد

در سال 67 نیرو و امکانات بیشتری از زمان آزادی خرمشهر داشتیم و قدرت بازدارندگی ما هم افزایش یافته بود. اما آنچه که درباره ضعف امکانات و توان ما در سال‌ 67 گفته می‌شود. در مقایسه با امکانات عراق در سال 67 است. بنابراین ما در مقایسه با توان نظامی سال 61 خودمان، وضعیت بهتری داشتیم ولی در مقایسه با توان عراق در سال 67 مشکل داشتیم.

هاشمی رفسنجانی: جام زهر به امام تحمیل نشد/ قبول قطعنامه فتح واقعی جنگ و عمل به مصلحت بود

امام با آن هوشی که داشتند جمله ” جام زهر را می نوشیم ” را درست بکار بردند . یعنی انتخاب کردیم که بنوشیم. یعنی بر ایشان تحمیل نشد که بنوشند. حالتی بود که بخاطر مصلحت انتخاب کردند.

هاشمی رفسنجانی: انقلابی گری، کلّه شقی نیست + فیلم

انقلابی گری کلّه شقی متحجرانه نیست تحول پذیری منطقی است ، انسان انقلابی مقتدر است امّا جمود ندارد ، تعصب ندارد. وقتی حق را تشخیص داد – حتی خلاف نظرش- در مقابل حق خاضع است و می پذیرد، این بهترین مصداق انقلابی گری است که امروز امام ما آن را به منصه ظهور رساندند.

سخنان منتشر نشده هاشمی در سپاه؛ انقلابی واقعی کیست؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از پذیرش قطعنامه 598 طی سخنانی صریح در جمع فرماندهان سپاه ضمن تببین تفاوت یک انقلابی مسلمان با دیگر انقلابیون جهان تاکید کرد: انقلابی گری کلّه شقی متحجرانه نیست تحول پذیری منطقی است ، انسان انقلابی مقتدر است امّا جمود ندارد ، تعصب ندارد. وقتی حق را تشخیص داد – حتی خلاف نظرش- در مقابل حق خاضع است و می پذیرد این بهترین مصداق انقلابی گری است که امروز امام ما آن را به منصه ظهور رساندند.

نگاهی متفاوت به پذیرش قطعنامه

امام پیشنهاد قبول قطعنامه را بمنزله یک پیشنهاد از سوی تمام مسولان کشور و نه از سوی یک شخص خاص می داند وهرگونه دخالت شخص یا کشوری را دراین مورد منتفی می داند. امام معتقد بودند بر اساس نظر تمامی کارشناسان نظامی و سیاسی کشور که به صداقت و تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارند این پیشنهاد را پذیرفته اند، برخلاف آنچه که منتقدین غیر منصف این روزها سعی می کنند قبول قطعنامه از طرف امام را امری تحمیلی بدانند.

سید کمال خرازی:روح حاکم بر قطعنامه598 این بود که جنگ را تمام کنند

خرازی با بیان اینکه با قطعنامه 598 نمی‌توان از عراق غرامت گرفت، افزود: شورای امنیت که تحت سلطه آمریکا و سایر کشورهایی بود که در دوران جنگ به صدام کمک می‌کردند، اقدامی در برابر گزارش دبیرکل انجام نداد، در حالی که گرفتن غرامت نیاز به صدور قطعنامه دیگری داشت که با اشاره به گزارش دبیرکل، عراق را موظف به پرداخت غرامت کند.