» قطار

افزایش قیمت بلیت قطار از مهرماه

تاکنون 4 قطار مسافری را به دلیل قدمت واگن‌ها از خط خارج کردیم و برنامه داریم که تا پایان سال 100 واگن مسافری جدید بازسازی شده به ناوگان مسافری اضافه شود

قطار تهران – مشهد از ریل خارج شد

قطار مسافري تهران-مشهد كه شب گذشته در ساعت 35 : 19 به مقصد مشهد ، ايستگاه راه آهن تهران را ترك كرده بود با نزديك شدن به ايستگاه نقاب شهر سبزه وار در ساعت 5 بامداد امروز از ريل خارج شد.