• صفحه اصلی
  • » تاج گل خانواده رامین آقازاده قهرمانی در مراسم قربانیان کهریزک...

» قربانیان کهریزک

تاج گل خانواده رامین آقازاده قهرمانی در مراسم قربانیان کهریزک

15 دقیقه از شروع برنامه گذشته بود که دو نفر تاج گل بزرگی را با هم حمل کرده و بالای سالن قرار دادند و روی آن نوشته شده بود: در چهارمین سالگرد عروج فرزندانمان در واقعه کهریزک به سوگ می نشینیم… من تازه جوان بودم و اندر چمن حسن/ نشکفته، فرو ریخت همه بال و پر من/ تقدیم به خانواده های داغدار روح الامینی، کامرانی و جوادی فر از طرف خانواده آقازاده قهرمانی

به رغم انتشار دفاعیات مرتضوی در روزنامه ایران؛ وکیل قربانیان کهریزک: طبق قانون نمی توانیم پاسخ خود را منتشر کنیم

چون دادگاه غیرعلنی اعلام شده بود، ما نمی‌توانستیم دفاعیات و پاسخ خود را منتشر کنیم، زیرا متعهد به رعایت قوانین کشور هستیم. همچنین رییس یک سازمان بزرگ دولتی هم نیستم که دفاعیات خود را در آن تکثیر کنم و به دست کارمندان برسانم یا از وکلا و کارشناسان حقوقی برای نوشتن مطالب استفاده کنم.