• صفحه اصلی
  • » سخنان نقدی در مورد قتل های مشکوک در آستانه انتخابات؛ خبر یا تهدید؟...

» قتل های مشکوک

سخنان نقدی در مورد قتل های مشکوک در آستانه انتخابات؛ خبر یا تهدید؟

آقای نقدی باید بداند که اگر خدای نکرده کم ترین اتفاقی علیه امنیت مردم و شهروندان اتفاق بیفتد، او و هم قطارانش مسئولند. این گونه پیش خبرها هم بیش از آنکه برای آنها امان بیاورد، آنها را بیش از پیش در برابر هر اتفاقی در مظان اتهام قتل برنامه ریزی شهروندان قرار می دهد.