• صفحه اصلی
  • » گزارش تکمیلی از تجمع دانشگاه شریف + فیلم...

» فیلمبرداری از مردم

گزارش تکمیلی از تجمع دانشگاه شریف + فیلم

علي رغم لغو مراسم راهپيمايي در روز 22 خرداد، براي جلوگيري از آسيب ديدن مردم، دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف كه از آغاز اعتراضات همواره پيشرو و در كنار مردم بوده اند، تجمعي اعتراض آميز در داخل دانشگاه برگزار كردند. دانشجویان فهیم این دانشگاه با شعارهای “الله اکبر”، “یا حسین، میر حسین”، “سالگرد کودتاست، بگو رأی من کجاست” به سمت درب اصلی دانشگاه رفتند. جمعیت بسیار زیادی از اساتید، کارمندان و دانشجویان دیگر نیز با سکوت این جمع را همراهی نمودند. قبل از رسیدن این دانشجویان به درب اصلی، تعدادي در حدود پنجاه نفر از دانشجويان حامي دولت، با پلاكارد و پرچم پيشاپيش جلوي درب اصلي را به تلافي بيست و پنج خردادماه تصاحب كرده و مشغول به شعار دادن بودند، که در فیلم نیز این افراد و جمعیتشان قابل مشاهده است.