• صفحه اصلی
  • » فیروزه صابر: پرونده از نظر ما باز است...

» فیروز صابر

فیروزه صابر: پرونده از نظر ما باز است

وکیل باز پی گیری کرد. رفت و اعتراض کرد و اعتراض وکیل روی پرونده گذاشته شد اما تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند؛ نه پاسخی نه اصلا رسیدگی. هیچی. از نظر خودشان پرونده را مختومه کرده اند. اما این پرونده برای ما برای همیشه باز است تا زمانیکه جوابی بگیریم. این پرونده ها که با خواست و نظر آقایان بسته نمی شود شاید در دستگاه قضایی ببندند اما برای مردم باز است چون سئوال است؛ سئوالاتی که جواب میخواهد. حالا تا هر زمانی که میخواهند مسکوت بگذارند یک روز بالاخره مجبور به جوابگویی خواهند شد.